Notat om Normeringsstatistikken

28-03-2019
Publikation Dagtilbud

Notatet forklarer, hvad Danmarks Statistiks Normeringsstatistik viser, hvordan den skal forstås, og hvorfor normeringerne er opgjort, som de er.

Notatet er opdateret d. 12.04.2019.

Hent publikationen