Publikationer

 • Kort fortalt forside

  Kort fortalt: Børn anbragt uden for hjemmet

  Publiceret 28-03-2019
  Publikation Udsatte børn og unge Kort fortalt

  Børne- og Socialministeriet har set nærmere på udviklingen i antallet af børn og unge, der bliver anbragt uden for hjemmet. Resultaterne viser, at antallet af a..

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2019/mar/kort-fortalt-boern-anbragt-uden-for-hjemmet/
 • Notat om Normeringsstatistikken

  Publiceret 28-03-2019
  Publikation Dagtilbud

  Notatet forklarer, hvad Danmarks Statistiks Normeringsstatistik viser, hvordan den skal forstås, og hvorfor normeringerne er opgjort, som de er.

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2019/mar/notat-om-normeringsstatistikken/
 • Forside publikation om Familieretshuset

  Kommunernes og Familieretshusets samarbejde i familieretlige sager

  Publiceret 20-03-2019
  Publikation Familier

  Publikationen fokuserer på kommunernes samarbejde med den nye administrative myndighed, Familieretshuset, som træder i kraft den 1. april 2019.

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2019/mar/kommunernes-og-familieretshusets-samarbejde-i-familieretlige-sager/
 • Forside årsrapport 2018

  Årsrapport 2018

  Publiceret 19-03-2019
  Publikation Ministeriet

  Børne- og Socialministeriets årsrapport for 2018 indeholder bl.a. beretning og årsrapport for 2018.

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2019/mar/aarsrapport-2018/
 • Kort fortalt forside

  Kort fortalt: Stillingskategori og uddannelse for pædagogisk personale i dagtilbud

  Publiceret 13-03-2019
  Publikation Dagtilbud Kort fortalt

  Denne kort fortalt ser nærmere på det pædagogiske personale i 2017 for alle landets kommuner samt på udviklingen over tid for de 78 kommuner, der indgår i norme..

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2019/mar/kort-fortalt-stillingskategori-og-uddannelse-for-paedagogisk-personale-i-dagtilbud/
 • Kort fortalt forside

  Kort fortalt: Normering i dagtilbud i danske kommuner

  Publiceret 13-03-2019
  Publikation Dagtilbud Kort fortalt

  Børne- og Socialministeriet har set nærmere på normeringen i kommunale og selvejende daginstitutioner samt dagpleje for hele landet.

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2019/mar/kort-fortalt-normering-i-dagtilbud-i-danske-kommuner/
 • Vi lærer sprog forside

  Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen

  Publiceret 04-03-2019
  Publikation Dagtilbud

  Denne rapport beskriver resultaterne fra forskningsprojektet "Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen".

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2019/mar/vi-laerer-sprog-i-vuggestuen-og-dagplejen/
 • Tabelrapportens forside

  Tabelrapport: Spørgeskemaundersøgelse om den styrkede pædagogiske læreplan

  Publiceret 22-01-2019
  Publikation Dagtilbudsaftale

  Denne tabelrapport er et selvstændigt bilag til Danmarks Evalueringsinstituts (EVA) analysenotat om kommunerne og dagtilbuddenes arbejde med fokusområderne i de..

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2019/jan/tabelrapport-spoergeskemaundersoegelse-om-den-styrkede-paedagogiske-laereplan/
 • Analysenotatets forside

  Analysenotat: Spørgeskemaundersøgelse om den styrkede pædagogiske læreplan

  Publiceret 22-01-2019
  Publikation Dagtilbudsaftale

  Dette analysenotat omhandler kommunernes og dagtilbuddenes nuværende og planlagte arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan, som trådte i kraft 1. juli 2018..

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2019/jan/analysenotat-spoergeskemaundersoegelse-om-den-styrkede-paedagogiske-laereplan/
 • Rapportens forside

  Anbragte børn og unges trivsel 2018

  Publiceret 29-12-2018
  Publikation Udsatte børn og unge

  Med to af regeringens ti mål for social mobilitet er retningen sat for, at udsatte børn og unges faglige niveau skal forbedres, ligesom flere skal gennemføre en..

  https://socialministeriet.dk/publikationer/2018/dec/anbragte-boern-og-unges-trivsel-2018/
Søg i arkiv