Tilgængelighed på sim.dk

TIlgængelighed er højt prioriteret hos Social- og Indenrigsministeriet, så vi har gjort os store anstrengelser for at overholde retningslinjerne for tilgængelighed.

På Sim.dk ønsker vi at efterkomme kravene til tilgængelighed som de er fremstår i WCAG 2.0. Som offentlig myndighed er vi ligeledes forpligtet til at overholde WCAG 2.0 på niveau AA. 

Overholdelse af tilgængelighedskrav er foruden den tekniske udvikling af hjemmesiden et løbende redaktørarbejde. Sitet blev ved overlevering fra digitalbureauet Berú til Social- og Indenrigsministeriet testet ift. teknisk tilgængelighed af HTML, CSS og farvekontrastforhold ved hjælp af https://validator.w3.org. Sitet stod ved overlevering uden fejl. Ved løbende redaktørarbejde kan det dog ske, at indhold bliver udformet på en måde, som ikke er teknisk tilgængeligt. Hvis du oplever eksempler på dette, sætter vi stor pris på, hvis du gør os opmærksom på dette. Du kan skrive til os på xx@sim.dk.