Tilgængelighed på socialministeriet.dk

Børne- og Socialministeriet arbejder målrettet med tilgængelighed, så alle borgere kan tilgå vores hjemmesider.

Tilgængelighed handler om, at alle borgere skal have lige adgang til offentlige digitale løsninger uanset eventuelle handicap. Det kan være personer med fx nedsatte fysiske, kognitive, sproglige eller motoriske evner.

Den tekniske platform

Børne- og Socialministeriets websites baserer sig på CMS’et Go Basic. Den version, vi anvender, lever fuldt ud op til de tekniske krav i standarden WCAG 2.1 på niveau AA. Det betyder, at siderne lever op til ”lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”, som trådte i kraft i september 2018.

PDF-filer

Børne- og Socialministeriet er i gang med at få gjort alle pdf-filer, som er offentliggjort efter d. 23. september 2018, fuldt tilgængelige. Det er et løbende arbejde, som varetages af et eksternt konsulentfirma.

I praksis kan der gå et antal dage, fra en fil første gang er uploadet på en hjemmeside, til den skiftes ud med en fuldt tilgængelig version.

Få tekst læst op

Digitaliseringsstyrelsen stiller et gratis værktøj til rådighed, som kan oplæse tekst på hjemmesider.
Find værktøjet på http://adgangforalle.dk

Kontakt

Har du spørgsmål til tilgængelighed på Børne- og Socialministeriets hjemmesider, er du velkommen til at kontakte ministeriet på sm@sm.dk.


Fysisk tilgængelighed til Børne- og Socialministeriet

Læs om adgang for borgere med handicap